Soseska Podutik

Leto 2009
Lokacija Ljubljana, Slovenija
Tipologija Urbanizem
Merilo 5 ha / 60.000 m2
Status Natečajni predlog
Avtorji Mateja Volgemut/Miha Volgemut/Gašper Mohorič

Glavno izhodišče predloga je odprt in povezovalen javni prostor, ki bo družabno središče Podutika. Torej zasnova novega naselja ne izhaja iz umeščanja objektov v prostor, temveč iz fiziognomije in potenciala javnih površin. Te naj povezujejo, odpirajo in privlačijo širši poselitveni kontekst. V ta namen smo ustvarili javni plato naselja, ki je dvojec parka in trga, med njima pa os Kozakove ulice ustvarja »hrbtenico« novega naselja ki poteka skozi celotno obravnavano območje in je povezovalni element med cestami, igrišči, platoji ter programom. Na trgu se opočasni promet, ker tlak trga prekrije cestni profil, z namenom ustvariti center urbanosti, torej mešanje tokov – prometnih in programskih.

Z zvezno potezo parka skozi celotno naselje je v največji meri omogočeno svobodno prehajanje med platoji v vseh smereh, s točkovno pozidavo pa je v največji meri ustvarjena vizualna in fizična poroznost naselja. Dinamika parka je v njegovem razgibanem površju z različnimi nakloni, prehodi in z močno povezavo s trgom; v tej interakciji se ustvarja svet v malem: tu so platoji, terase, stopnice, tribune, razgledi, koncerti, projekcije, razstave, tržnica, kavarna, restavracija, slaščičarna, trafika...; skupaj s trgom sta vozlišče vseh tokov v naselju in zato dinamično in heterogeno družabno središče Podutika.