Miha Volgemut / univ.dipl.inž.arh., M.Sc.

Miha Volgemut je diplomiral leta 2004 na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani in magistriral iz urbanističnih strategij pod mentorstvom Wolfa D. Prixa na Univerzi za uporabne umetnosti na Dunaju marca 2008. Za opravljeno poletno šolo,  ki je potekala pod mentorstvom Aarona Betskyja leta 2005 je prejel certifikat Rotterdamske akademije za arhitekturo in urbanizem. Preden je ustanovil pisarno Volgemut arhitekti oktobra 2008, je pet let delal kot projektant v Biroju za arhitekturo, dve leti na oblikovanju interierjev pri Monochrome architects in vzporedno tudi kot neodvisni arhitekt. Med letoma 2005 in 2006 je bil zaposlen na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani.

Leta 2005 je prejel Trimo raziskovalno nagrado ter bil izbran za kandidata na Archiprix international 2005. Sodeloval je na mednarodnih delavnicah v Glasgowu, Rotterdamu, Dunaju ter na domačih. V okviru Biroja za arhitekturo je v soavtorstvu s Kocjan Andrejem projektiral in realiziral številne stanovanjske komplekse in soseske.

Od maja 2009 je vpisan v imenik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije kot pooblaščeni arhitekt za zahtevne objekte in od takrat je projektiral in realiziral številne objekte. Marca 2013 je v Kamniku prejel občinsko bronasto priznanje za arhitekturni dosežek. 

blog / linkedin

 
Portret Mateja

Mateja Volgemut / univ.dipl.inž.arh.

Mateja Volgemut je diplomirala leta 2005 na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. Za opravljeno poletno šolo,  ki je potekala pod mentorstvom Aarona Betskyja leta 2005 je prejela certifikat Rotterdamske akademije za arhitekturo in urbanizem. Od takrat je delala v številnih birojih in tudi kot neodvisna arhitektka. Med letoma 2005 in 2006 je bila zaposlena na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. Sodelovala je na mednarodni delavnici v Rotterdamu ter številnih domačih. V svoji praksi je delala arhitekturne in urbanistične projekte. Zaposlena je na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani kot asistentka in je uspešno zaključila doktorski program Prostorsko in urbanistično planiranje.

Od januarja 2015 je vpisana v imenik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije kot pooblaščena arhitektka in prostorska načrtovalka.