TUŠ center Domžale

Leto 2012
Lokacija Domžale, Slovenija
Tipologija Oblikovanje fasade
Merilo 20.000 m2
Status Vabljeni natečaj
Avtorji Miha Volgemut/ Benjamin Hafner/ Anja Rupnik

OBLIKOVANJE NOVEGA OVOJA VELEBLAGOVNICE

Nova veleblagovnica Tuš bo stala na zelo pomembnem prostoru v Domžalah, kakorkoli pogledamo je bil tu vedno Center Domžal in takšna lokacija ima velik potencial; mestni centri so namreč izvir ekonomskih, socialnih in kulturnih tokov, ki bi jih bilo škoda zanemariti in ne unovčiti. Zaradi akumulacije spominov na tem mestu, zaradi navade Domžalčanov lahko prenovljena stavba zopet postane najvitalnejši prostor v mestu, nova kulisa družabnega življenja in nov objekt prepoznavanja. 

Zakaj sploh imeti fasado, če bi bilo dogajanje znotraj in zunaj stavbe lahko vizualno pravzaprav združljivo; če lahko notranje in zunanje življenje stavbe drug drugega celo krepita.  S tem izhodiščem smo zasnovali objekt brez fasade. Vizualni pretok med notranjostjo in zunanjostjo postane s tako zasnovo intenzivnejši, dogajanje v stavbi se vizualno preseli na ulice in jih dodatno oživlja, istočasno pa privablja v objekt mimoidoče na ulici.

Ta učinek vizualne povezanosti med notranjostjo in zunanjostjo smo okrepili še z velikim napuščem, ki pokriva večidel mestnih površin okoli objekta. Stropni raster reklam, ki se nadaljuje ven iz objekta, objame ulično dogajanje ter ga srka vase. Strop tako postane dinamična površina, ki ustvarja bolj neposreden in intimen odnos z obiskovalci.

Da bi objekt še bolj vstopil v družabno in kulturno življenje Domžal, smo na stekleno mejo med notranjostjo stavbe in zunanjostjo umestili »dogodkovne« oz. razstavne podaljške notranjosti, ki se kažejo kot konzolni kubusi. Namen teh površin je razširiti tako notranje kot ulično življenje tudi na fasado, na kateri bi bile s tem omogočene projekcije filmov, koncerti ali zborovanja, razstave, posedanje, razgledi, rekreacija itd. Fasada postane torej živ organizem, generator družabnega in kulturnega življenja; mestna dnevna soba in medij; socialno vozlišče in domačnost.