Parametrični urbanizem

Leto 2007
Lokacija Dunaj, Avstrija
Tipologija Urbanizem
Merilo 230 ha
Status Delavnica
Avtor Miha Volgemut

Naloga delavnice pod mentorstvom Roberta Neumayrja je bila parametrični urbanizem. 230 ha veliko zamljišče Flugfeld Aspern na obrobju Dunaja smo artikulirali v polje. Polje smo morali organizirati glede na izbrani dinamični sistem iz narave, kot so: fraktalni sistemi, kaotični sistemi, kristalizacije, samo-optimizirani sistemi, behavioristični sistemi, celični avtomat, teorije mrež itd. Za svojo metodo sem izbral teorijo mrež.

Postavil sem 5 pravil, ki tvorijo algoritem polja:

1. Poveži čim večje število točk brez križanja,
2. Največ 3 povezave na točko,
3. Poveži brez kotov,
4. Prazne površine vzniknejo v območjih nad 20 ha.
5. Pravilo za transformacijo tipologije.

Pravila so parametri, katerih vrednosti se lahko spreminjajo, pri čemer algoritem (sistem) ostaja isti.  S takšnim principom je ustvarjeno polje, ki je od kompozicije ali kolaža kompleksnejše in bolj heterogeno, pri čemer še vedno ohranja koherentnost.