Zeleni gozdiček

Leto 2006-2008
Lokacija Moste pri Komendi, Slovenija
Tipologija Stanovanjska soseska
Merilo 20.886 m2
Status Izvedeno
Projektant BIZAAR d.o.o.
Avtorji Andrej Kocjan, Miha Volgemut

Objekt izhaja iz funkcije večstanovanjskega stavbe oz. posameznih objektov. Oblikovno je stavba narejena razgibano in razdrobljeno, z namenom da se čim bolj približa značaju nizkega naselja okolice.

Struktura nove stavbe z naključno kompozicijo razgibanih volumnov (teras in izboklin) se približuje stihijski strukturi naselja privatnih hiš z malimi gabariti, prizidki, lopami, nadstreški itd., kar ublaži dimenzijsko razliko med obstoječim tkivom in novo tvorbo. S tem je prehod med okolico in stavbo ublažen in bolj spontan, poskuša združiti lokalne značilnosti v nov arhitekturni poudarek, ki komunicira s sosesko.