Operna hiša Busan

Leto 2011
Lokacija Busan, Južna Koreja
Tipologija Operna hiša
Merilo 57.000 m2
Status Natečajni predlog
Avtorji Miha Volgemut/ Gregor Rutar/ Andrej Sergaš/ Simon Kutin/ Yue Chen

Predvidena lokacija za novo operno hišo je na umetnem otoku, torej voda je dominantna pojava.

Lokacija vode naj bo zato izpostavljena in uprizorjena.

Opera v mestu mora biti udomačena, ampak prav tako mora utelešati močne kulturne aspiracije. Napetost med udomačenostjo in karizmo naj bo gonilna sila njenega življenja.

Kaj opera dela? Izkušnja operne predstave nas transcendira iz materialnega sveta. Operna hiša naj ne bo formalni jezik, niti odziv na kontekst, ampak naj bo transcendentna in dematerializirana in naj lebdi nad vodo v svoji idealni formi. Po drugi strani pa naj bo njen obraz kot zamrznjena glasba, ki prebudi teatraličnost in nas povabi vase. 

vabi vase.