UGM

Leto 2010
Lokacija Maribor, Slovenija
Tipologija Muzej
Merilo 18.600m2
Status Natečajni predlog
Avtorji Miha Volgemut/ Yue Chen/ Simon Kutin/ Andrej Sergaš/ Peter Sovinc

UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR

Lokacija nove UGM je postavljena na vogal srednjeveškega mesta ob reko. Takšen spoj kompleksnih in osredotočenih silnic narekuje senzibilno, dinamično in močno reakcijo na situacijo. Torej, da vzdržujemo intenzivnost urbanističnega dialoga med takšnimi značilnostmi, predlagamo karizmatičen, in tudi dinamičen sodoben epicenter srednjeveškega organizma, ki bo sintetiziral in organiziral mnogovrstne silnice v urbanem polju v konsistenten urbanistični poudarek.
Izraz, prostor in program smatramo za enako pomembne in kot celota lahko generirajo novo intenzivnost v širšem urbanem območju. Ambiciozni projekt z visoko stopnjo umetniškega izraza in intenzivnega programa bo aktiviral regeneracijo izčrpanega in umirajočega okolja. Prinesel bo pozornost drugih vlagateljev, da bodo investirali v območje in ga naredili atraktivnega in profitabilnega.

Urbanistično smo k območju pristopili s t.i. “trakovi”, ki nadaljujejo karakter in logiko organske strukture starega mesta.  Trakovi potekajo v smeri proti reki.  Cilj je bil, da se nova struktura čim bolj organsko spoji z okoliško strukturo in doseže novo koherentnost in zveznost historičnega organizma.
Koncept za novo strukturo vsebuje dinamiko treh “trakov”. Srednji trak je povezovalni in vsebuje javni lobi, ki horizontalno in vertikalno povezuje celotni program, pri čemer poveže tudi novi park na severu s prostorom obrežja.
Za vzhodni trak ob obrežju predlagamo novo močno arhitekturno prezenco, ki formira z obstoječima stavbama novi arhitekturni ansambel.