Vrtec Ribnica

Leto 2009
Lokacija Ribnica, Slovenija
Tipologija Vrtec
Merilo 4.000 m2
Status Natečajni predlog
Avtorji Miha Volgemut

K arhitekturi vrtca smo pristopili z dinamično geometrijo, ki v nasprotju z ortogonalno nudi bogatejšo percepcijo prostora. Takšen prostor nam odkriva vedno nove ambiente in presenečenja in se nam odvija med gibanjem okoli njega kot filmska zgodba. Skušali smo ustvariti prostor, ki ni samo podoba, temveč svet izkušenj in gibanja, ki ga bodo otroci raziskovali in vanj naseljevali svoje čutne in miselne svetove. Zaradi bogastva izkušenj, vseh raziskanih in vseh skrivnostnih ambientov se bodo zato otroci intenzivneje povezali s takšnim prostorom, bolj se bodo počutili del tega sveta in zgodbe.

Zaradi obsežnosti programa in parcele, ki bo postal osrednji vzgojno varstveni center v Ribnici, smo si zamislili nekakšno “otroško mesto”, kjer je parcela razbita na številne “otoke”, ki skupaj tvorijo »karejski organizem« z vmesnimi prostori, ki stimulirajo gibanje. “Otoki” zunanjih površin delujejo kot celice v organizmu vrtca, te pa so prostori otroških zanimanj, interesov in pozornosti; nudijo raznolike aktivnosti ter ustvarjajo nova zanimanja in nove ambicije.  Medtem ko so »otoki« objekta pritlični in razmeščeni po velikem delu parcele kot avtonomne programske celice, ki imajo zelo aktiven odnos z zunanjostjo. Programske sklope med seboj povezuje razgiban svetel hodnik, kjer se tvori osrednji skupni prostor.  Preplet zunanjih in notranjih površin je s takšno razpršeno in organsko zasnovo bogatejši in kompleksnejši, tako da so vsi prostori neposredno povezani z zunanjostjo in svetlobo; odnosi med njimi pa so bolj raznoliki. Med programskimi sklopi se ustvarjajo zalivi zelenja in igralnih površin in vsak tak ambient je zgodba zase.