Metuljček

Leto 2005
Lokacija Kamnik, Slovenija
Tipologija Stanovanjska
Merilo 24.330 m2
Status Izvedeno
Projektant BIZAAR d.o.o.
Avtorji Andrej Kocjan, Miha Volgemut

Večstanovanjski objekt s 126 stanovanji leži v naselju Bakovnik v južnem delu Kamnika ob Ljubljanski cesti. Objekt ima dve kletni etaži ter pet nadzemnih etaž.

Zaradi zahteve po optimalni izkoriščenosti parcele in omejeni višini je stavba zasnovana »karejsko«. Notranje dvorišče se pri običajnem karejskem tipu velikokrat izkaže za problematičnega, saj je vzrok neugodja in nemira; problemi so akustična nesorazmernost, križanje bivalnih odprtin s komunikacijami, nedefiniran status dvorišča itd. Poleg tega običajni kare, zaradi seganja do ulic, ne dovoljuje širših skupnih površin zunaj njega. Predlagana rešitev s stisnjenim pravokotnikom oz. penetracijo dveh enakostraničnih trikotnikov (oblika metuljčka) se je izkazala kot primerna; sledi urbanističnim značilnostim in geometriji prostora oz. obliki parcele ter hkrati rešuje prej omenjene probleme z zagotovljanjem intimnosti z ekskluzivnimi orientacijami proti zunanjosti ter prihrankom dela parcele za skupne površine tako proti ulici - z manjšim trgom pred objektom, kot navznoter - s poljavno parkovno ureditvijo oz. zazelenjenimi atriji.

Vsaka terasa v naslednjem nadstropju je konzolno daljša od prejšnje, to oblikovanje pa zagotavlja kvalitete, kot so: vertikalna intimnost stanovalcev ter optimalna atmosferska zaščita.