Hiša K

Leto 2014
Lokacija Ljubljana, Slovenija
Tipologija Enodružinska hiša
Merilo 160 m2
Status Idejni predlog
Avtorji Miha Volgemut